Lidl Breda

Opdrachtgever(s):            Lidl Nederland

Locatie:                              Muizenberglaan/Kesterenlaan, Breda

Wanneer:                          December 2019/ Januari 2020

Tijdsduur:                           1 ½ maand

Omdat Lidl in 2020 gaat starten met het bouwen van een winkel in de Haagse Beemden en daarbij een oude winkel weggaat, heeft Lidl besloten om tijdelijk een nieuwe winkel te openen. Een jaar lang wordt een grote tent met winkelinterieur opgebouwd nabij de locatie van de nieuwe winkel, zodat alle bewoners uit de wijk alsnog naar de winkel kunnen. Om dit te kunnen realiseren, wordt er een groot plein van bijna 1.000 stelconplaten gemaakt. Zo heeft de winkel een stevige ondergrond en is er nog ruimte voor een laad- en losplaats en extra parkeerplaatsen.

Aangezien de opening van de winkel op korte termijn plaatsvond, moest het grondwerk en het leggen van de platen ook in zeer korte termijn gebeuren. We hebben ervoor gekozen om de bestaande bovenlaag af te zetten en hier droog zand in te rijden. Met behulp van een GPS meting is een 3D-model gemaakt.

Dit hebben we vervolgens op GPS op hoogte gebracht met onze shovel. Het fijn egaliseren hebben we gedaan met een klein kilverbordje. Om ervoor te zorgen dat de tentbouwer kon beginnen, hebben we eerst het gedeelte onder de winkel klaargemaakt. Met de start van het nieuwe jaar hebben we de overige platen gelegd.

We hebben bovendien 3 inritten met inritblokken gemaakt om het terrein toegankelijk te maken. De breedte hiervan varieert van 4 tot 20 meter. Met straatwerk hebben we vervolgens het plein en de inritten met elkaar verbonden. Ook hebben we om het terrein heen lichtmasten en legoblokken geplaatst. De afgezette bovengrond hebben we uiteindelijk gebruikt voor het afwerken van de bermen rondom het terrein. Tot slot hebben we heel het plein geveegd en voorzien van belijning voor de parkeervakken.

Dit project is een perfect voorbeeld van goede samenwerking met verschillende partijen, om alles te kunnen realiseren in zeer korte termijn.